Digitalizacija negativa predstavlja proces u kojem se fotografski film skenira na posebnom uređaju i konvertuje u digitalni oblik, tako da svoje stare fotografije možete ponovo odštampati ili pregledati na kompjuteru, mobilnom telefonu, televizoru itd.